miljöcertifierad matttvätt, miljödiplomerat system

Entré & Reklammattans miljöarbete


Entré & Reklammattan är arbetsmiljöcertifierade enlig OHSAS 18001:2007

Certifikat PDF


Arbetsmiljöpolicy PDF
OHSAS 18001:2007 Certifikat