miljöcertifierad matttvätt, miljödiplomerat system


     • Entré & Reklammattan AB

      Telefon vx:
      +46 8 522 377 00

      Fax:
      +46 8 739 09 69

      Adress:
      Frodevägen 6
      163 43 Spånga

      Här finns vi

      E-post

Entré & Reklammattans miljöarbete


Steg 2 i arbetet med miljön erhöll Entré & Reklammattan i december 2010. Miljöledningssystmet bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. (PDF)


Arbetet med införandet av ett småföretagsanpassat miljöledningssystem startade i januari 2009 och vi erhöll då Stockholms stads miljödiplom, som uppfyller kraven i den nationella standarden Svensk Miljöbas. Arbetet genomfördes med hjälp av Miljöstegen i Stockholm.
Det inledande arbetet bestod av kartlägning av verksamhetens miljöpåverkan och företagets betydande miljöaspekter. Vi har upprättat miljöpolicy, miljömål och ett handlingsprogram utifrån de betydande miljöaspekterna. All personal har genomgått en miljöutbildning.
Entré & Reklammattan miljöcertifierades 2009.
Stockholm Stads Miljödiplom (PDF)
Läs mer på www.miljostegen.seVi arbetar sedan januari 2011, med att uppgradera Stockholms Stads Miljödiplom, till att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Intyg (PDF)
Samtidigt passar vi på att kvalitetscertifiera oss enligt ISO 9001.

Vi har dessutom inlett arbetet med att certifiera oss i Arbetsmiljö 18001.