rena mattor på avtalad tid


     • Entré & Reklammattan AB

      Telefon vx:
      +46 8 522 377 00

      Fax:
      +46 8 739 09 69

      Adress:
      Frodevägen 6
      163 43 Spånga

      Här finns vi

      E-post

Entré & Reklammattans miljöpolicy

  Miljöpolicydokumentet som PDF >>


Entré & Reklammattans affärsidé är att bedriva försäljning och uthyrning av entrémattor,

samt att ha rena tvättuppdrag. Företaget skall på ett miljöanpassat sätt leverera hela och rena mattor

på avtalad tid.

E&R har lokaler i Spånga, med centralt läge för verksamheten. Allt är samlat under samma tak;

både kontor, försäljning och produktion.

Vår största miljöpåverkan utgörs dels av transporter, energianvändningen, vatten- och tvättmedelsförbrukningen.

 

Då maskinpark, tjänstebilar och distributionsbussar är nya håller verksamheten en hög prestanda,

även miljömässigt. Alla mattor som används har hög kvalitet och lång livslängd. Vi använder

miljömärkta produkter i vårt tvätteri.

Genom utbildning av personalen, dokumentation och förbättringar i verksamheten är vår ambition

att ständigt utveckla och förbättra företagets miljöarbete, för att förebygga miljöföroreningar.

Vår strävan är att bidra till en hållbar utveckling för miljön genom aktiva miljöval.

För att minimera företagets miljöpåverkan och föroreningar eftersträvar vi att

 • ha goda kunskaper gällande företagets miljöpåverkan

 • i första hand kunna erbjuda våra kunder miljöanpassade produkter

 • ha lägsta möjliga energi- och tvättmedelsförbrukning i tvätteriet

 • optimera distributionen

 • i möjligaste mån använda förnyelsebara energislag

 • välja underleverantörer som håller höga krav på miljötänkande

 • väga in miljöaspekter och miljömärkning vid inköp

 • upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall

 • arbeta förebyggande genom kretsloppstänkande samt hushålla med naturresurser

 • följa gällande miljölagstiftning.

Övrigt

Entré & Reklammattan AB arbetar med mätbara mål, som årligen följs upp av extern part.

Vår strävan är att hela tiden försöka förbättra oss inom alla områden. Har du några förslag inom

miljöområdet, är du välkommen att ta kontakt med miljöansvarig hos oss.